Shortcut menu
Main menu shortcuts
Skip to content

home Giới thiệu chung Tập đoàn Cao su Việt Nam

Tập đoàn Cao su Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 469/QD-TTG ngày 30/3/2011 liên quan đến việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Tập đoàn Cao su Việt Nam được thành lập trên cơ sở tái cấu trúc Tổng công ty Cao su Việt Nam là một tập đoàn đa sở hữu, trong đó sở hữu vốn chi phối thuộc về vốn Nhà nước.

Các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bao gồm

 • Trồng, duy trì, khai thác và chế biến mủ cao su
 • Chăn nuôi, trồng cây công nghiệp và chế biến nông sản
 • Công nghiệp cao su: sản xuất và mua bán các sản phẩm công nghiệp, cao su tự nhiên và nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su
 • Trồng rừng và sản xuất, mua bán nguyên liệu thô (gỗ cao su tự nhiên) và các sản phẩm chế biến từ gỗ
 • Công nghiệp điện: đầu tư xây dựng, khai thác và vận hành nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, buôn bán điện cho kinh doanh và điện dân dụng theo quy định của Pháp luật
 • Kỹ thuật: đúc khuôn, dát mỏng kim loại, sửa chữa, lắp đặt, sản xuất các sản phẩm cơ khí và các thiết bị công nghiệp khác
 • Quản lý và khai thác cảng biển: Kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ xử lý và phân phối hàng hóa, kiểm định thương mại
 • Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng
 • Kinh doanh bất động sản (chỉ đối với các dự án được phê duyệt bới chính quyền, ngoại trừ dịch vụ môi giới, phân loại (rating) giá và trao đổi bất động sản) Khai thác và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải
 • Vạch ra chiến lược và tư vấn đầu tư (bao gồm tư vấn pháp lý, tài chính và kế toán)
 • Tư vấn khoa học và tin học
 • Giáo dục phổ thông: cấp trung học cơ sở
 • Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch nội địa và quốc tếl
 • Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế
 • Các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật

Các công ty con của Tập đoàn cao su Việt Nam bao gồm:
Các tổng công ty, các công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ; các công ty cổ phần do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; các công ty liên kết do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; và các công ty dịch vụ khác.

Điện thoại
+84-8-39-325-234
Địa chỉ
236 Nam Ky Khoi Nghia Street, Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tập đoàn Cao su Việt Nam
www.vnrubbergroup.com