Shortcut menu
Main menu shortcuts
Skip to content

home Giới thiệu chung Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

01. Tầm nhìn

#

Dongwha values people and nurtures happiness along with its customers.
We will improve our customers’ standard of living and reach new heights in the future through change and innovation in various business areas.

#

02. Giá trị cốt lõi

#
#

Chúng tôi tìm cách xác định và phát triển bản thân, trở thành người dẫn đầu trong công việc của chính mình và quyết liệt tạo ra kết quả.

 • Tự nhận thức và quản lý bản thân: biết những gì bạn có thể làm, không thể làm và không ngừng học hỏi
​​
#

Chúng tôi nhận ra và đánh giá cao điểm mạnh của người khác, chúng tôi tạo ra sức mạnh tổng hợp bằng cách chấp nhận sự chỉ trích từ người khác mà không do dự.

 • Nắm bắt sự đa dạng: Hiểu và tôn trọng bản thân và những người khác
 • ​​
  #

  Chúng tôi luôn làm việc vì giá trị của khách hàng, đặt ra các mục tiêu lớn, không bao giờ bỏ qua việc thử thách những điều mới và quản lý tốt những thất bại đã gặp phải.

  • Quan điểm khách hàng: Hiểu chính xác nhu cầu của khách hàng và định hướng mọi việc ra quyết định cho khách hàng
  ​​
  #

  Chúng tôi coi trọng lợi ích cộng đồng, tôn trọng con người và chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình.

  • Tuân thủ đạo đức: Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và giá trị cũng bgw hành động với trái tim vì mọi người
  #

  Chúng tôi tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ bản thân và tổ chức của chúng tôi khỏi những tổn hại, đồng thời giữ cho các cá nhân và môi trường làm việc luôn khỏe mạnh.

  • Theo đuổi sự an toàn: Giữ cho cơ thể và tâm trí luôn khỏe mạnh bằng cách chăm sóc bản thân và những người khác.
  ​​