Shortcut menu
Main menu shortcuts
Skip to content

home Thông tin liên lạc Bán hàng và Marketing

Bán hàng và Marketing

Xin hãy di chuyển chuột của bạn trên bản đồ để xác định những thị trường hiện có và nhấp chuột vào thị trường bạn mong muốn giao dịch để biết thêm thông tin.

Nếu bạn muốn gửi tin nhắn liên lạc, xin vui lòng nhấp chuột vào ảnh hoặc mail của người đại diện của thị trường giao dịch đó.

Nguyễn Hải ÂuViệt Nam

Họ tên Nguyễn Hải Âu
Thị trường quản lý Việt Nam
Điện thoại di động 0909-175-165
Điện thoại văn phòng +8428-3899-2889
Địa chỉ email sales@vrgdongwha.com

Phạm Quyết ThắngDong Nai, Tay Ninh, Cu Chi,
Quy Nhon

Họ tên Phạm Quyết Thắng
Thị trường quản lý Đồng Nai, Tây Ninh, Củ Chi, Quy Nhơn
Điện thoại di động 0909-824-357
Điện thoại văn phòng +84-8-3910-3966
Địa chỉ email sales@vrgdongwha.com

Lê Thanh HoàngBình Dương - Tân Uyên

Họ tên Lê Thanh Hoàng
Thị trường quản lý Bình Dương - Tân Uyên
Điện thoại di động 0983-194-049
Điện thoại văn phòng +84-8-3910-3966
Địa chỉ email sales@vrgdongwha.com

Vương Quốc HàBinh Duong - Di An, Thuan An,
Ben Cat

Họ tên Vương Quốc Hà
Thị trường quản lý Bình Dương - Dĩ An, Thuận An, Bến Cát
Điện thoại di động 0902-519-518
Điện thoại văn phòng +84-8-3910-3966
Địa chỉ email sales@vrgdongwha.com

Hồ Văn PhúNước ngoài (Xuất khẩu)

Họ tên Hồ Văn Phú
Thị trường quản lý Nước ngoài (Xuất khẩu)
Điện thoại di động +84-933-952-599
Điện thoại văn phòng +84-8-3910-3966
Địa chỉ email sales@vrgdongwha.com