Shortcut menu
Main menu shortcuts
Skip to content

home Dongwha Visi kami

Visi kami

01. Visi Kami

#

Dongwha values people and nurtures happiness along with its customers.
We will improve our customers’ standard of living and reach new heights in the future through change and innovation in various business areas.

#

02. Nilai-nilai Teras

#
#

Berusaha mencari cara untuk melaksanakan tugas, mengembangkan potensi diri serta memimpin diri dalam menyelesaikan kerja dan memastikan pencapaian cemerlang.

 • Kesedaran Diri & Pengurusan Diri : Mengetahui perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta pembelajaran berterusan.
​​
#

Mengenal pasti kekuatan orang lain, menghormati nilai teras mereka, menerima kritikan secara terbuka serta mewujudkan sinergi.

 • Kepelbagaian & Keterlibatan : Memahami dan menghormati perbezaan.
 • ​​
  #

  Berusaha untuk memenuhi keperluan nilai pelanggan, menetapkan matlamat, berani menghadapi cabaran baru dan menguruskan kegagalan dengan baik.

  • Perspektif Berorientasikan Pelanggan : Memenuhi keperluan pelanggan dan sentiasa memastikan pelanggan diutamakan semasa membuat keputusan.
  ​​
  #

  Menghargai kepentingan awam, menghormati antara satu sama lain dan bertanggungjawab terhadap kata-kata dan tindakan sendiri.

  • Etika : Mematuhi norma moral dan nilai serta bertindak dengan penuh budi bicara.
  #

  Mematuhi peraturan keselamatan, melindungi diri dan organisasi daripada risiko serta memastikan pekerja dan persekitaran kerja selamat.

  • Keselamatan : Memastikan badan dan minda kekal sihat dengan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain.
  ​​