Shortcut menu
Main menu shortcuts
Skip to content

home Dongwha Visi kami

Visi kami

01. Visi Kami

Dongwha menghargai warga kerjanya dan memupuk kegembiraan bersama-sama dengan para pelanggannya.
Kami berusaha meningkatkan taraf hidup pelanggan kami dan mencapai tahap yang baru pada masa akan datang melalui perubahan dan inovasi dalam pelbagai cabang perniagaan.

02. Nilai-nilai Teras

Kuasa untuk merealisasikan impian datangnya dari nilai-nilai teras.

Kegembiraan

Kami berbangga akan pekerjaan kita dan berusaha mewujudkan tempat kerja yang menyeronokkan dan mencapai kegembiraan melalui keseimbangan bekerja dan kehidupan.

 • Dongwha Leadership Center, ruang semulajadi untuk pembangunan pekerja.
 • Kegembiraan di tempat kerja.
 • Kami menjadikan kerja lebih menyeronokkan dengan mewujudkan suasana tempat kerja yang gembira.

Kepercayaan

Kami menunaikan janji kepada para pelanggan serta menghormati pekerja dan rakan niaga.

 • Dongwha Eco-boards, bahan mesra alam dicipta berdasarkan pada kepercayaan pelanggan.
 • Agora, tempat dimana komunikasi dipupuk melalui sikap saling menghormati.
 • Kepercayaan dan ketelusan dalam pasaran kereta terpakai.

Menghormati Talent

Kami menggalakkan kakitangan kami untuk terus berkembang melalui inovasi diri berterusan dengan pemikiran terbuka dan mewujudkan nilai-nilai korporat dengan bergerak ke hadapan.

 • Pembangunan pekerja melalui latihan yang sistematik.
 • Mengukuhkan kapasiti global pekerja.
 • Mengukuhkan keupayaan organisasi melalui komunikasi di kalangan pekerja

Perubahan dan Inovasi

Kami membina nilai kepada pelanggan melalui kreativiti dan semangat yang mencabar serta berusaha meningkatkan kecekapan global melalui sikap inginkan kemenangan. Kami menuju ke arah budaya korporat yang berdaya cipta.

 • Design Center, trend dalam hiasan dalaman.
 • Festival Inovasi Pengurusan Kali Ke-4
 • Majlis Deklarasi Visi menyambut ketibaan dalam abad baru dalam sejarah Dongwha.

Integriti

Kami mengurus secara beretika dan telus melalui Kod Etika Perniagaan serta menggalas tanggungjawab sosial.

 • Pasukan sukarelawan Happy Dongwha
 • Menyumbangkan lantai.
 • Pemeliharaan alam sekitar melalui Green Factory.